Het einde van het jaar nadert. Het is dan ook weer tijd om de medewerkers een kerstpakket te verstrekken. Soms is dat een flesje wijn, soms wordt er groter uitgepakt. Om niet voor nare verassingen te staan is het van te voren wel belangrijk om de administratie op orde te brengen. Het is daarbij van belang dat er wordt stil gestaan bij de vraag wat er gedurende het gehele jaar aan verstrekkingen eigenlijk zijn geweest.

We dienen vanaf 2015 immers verplicht rekening te houden met de werkkostenregeling. Wat houdt dat ook alweer in?

Elke verstrekking aan een personeelslid wordt gezien als loon. Dat kan in geld of dat kan in natura. Niet elke verstrekking is daarbij automatisch belast. Een verstrekking van een bureau en verstrekken van koffie is noodzakelijk om te kunnen werken. Dat valt onder de nihil waarderingen. Dat wil zeggen dat deze niet zijn belast. Daarnaast is er sprake van gerichte vrijstellingen. Een voorbeeld is het op cursus sturen van een personeelslid of het vergoeden van reiskosten.

Voor een volledig overzicht van de gerichte vrijstellingen wordt verwezen naar de site van de belastingdienst.

Wil je wat extra’s geven? Dan kan dit worden aangewezen als loon. Gevolg is dat het personeelslid daar de loonheffing over betaald. Dat is nog eens een sigaar uit eigen doos! Een andere keus is om dit aan te merken als loon in de vrije ruimte voor de werkkostenregeling. Maximaal 1,2% van het loon voor loonheffingen is vrijgesteld. Kom je daar boven? Dan is het meerdere tegen 80% belast. Dus een verstrekking van € 100 kost je uiteindelijk € 180. Dat lijkt veel, maar gaat eigenlijk uit van de stelling dat de € 100 netto is verstrekt. Dit bedrag wordt gebruteerd.

Zijn er vragen met betrekking tot de werkkostenregeling? Neem contact met ons op!