Nadat afgelopen week – wellicht bewust – al het nodige gelekt was in de aanloop naar Prinsjesdag om het volk positief gestemd te krijgen, kan eigenlijk wel de conclusie getrokken worden dat er geen echte verassingen uit de hoge hoed te voorschijn zijn gekomen.

 

Zoals de dames angstvallig hun hoedjes van wegwaaien trachten te beletten, zo angstvallig zijn ook de gepresenteerde beleidsvoornemens. Waar vorig jaar nog ambities werden uitgesproken voor een herziening van het belastingstelsel is daar nog weinig van terechtgekomen.

 

Nu worden slechts een aantal lastenverlichtingen voorgesteld waarmee het kabinet de achterban tevreden stelt. Nog steeds een “hap-snap” beleid zonder visie. Wat mij betreft weer een gemiste kans om voor burgers en het bedrijfsleven zaken rigoureus te vereenvoudigen. Ik citeer Wiebes destijds: ‘Een stelselherziening zonder lastenverlichting is niet haalbaar, maar een lastenverlichting zonder een bijbehorende stelselherziening is een gemiste kans.’ Nou, die stelselherziening bleek niet haalbaar en een lastenverlaging wel. We zullen het de komende tijd qua belastingherziening moeten doen via de weg van ‘beheerste stappen’.

 

Trouwens, een lastenverlichting van 5 miljard klinkt mooi en dat is het ook, maar is in feite een compensatie van een veelvoud aan lastenverzwaringen in de afgelopen jaren. De bekende sigaar..

 

Nuchter blijven is het devies. Dat vervolgens uitgerekend de belasting op mineraalwater en vruchtensappen wordt verhoogd is al een teken aan de wand…

 

Later deze week nog wat meer inhoudelijke blogs over de plussen en minnen voor ondernemers en particulieren