Als een onderneming verhuist naar een ander bedrijfspand heeft deze te maken met soms hoge kosten om dit pand er weer representatief uit te laten zien. Tevens zal er vaak nieuw meubilair aangeschaft worden. Dit heeft uiteraard fiscale consequenties voor de aftrekbaarheid, maar ook voor de investeringsaftrek.

Allereerst moet bij het opknappen van een pand een onderscheid gemaakt worden tussen onderhoudskosten en kosten van verbetering.

Onderhoudskosten zijn kosten om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen, waaronder achterstallig onderhoud (denk aan schilderwerk), Deze kosten komen in 1 x ten laste van de winst. Daarnaast heb je kosten van verbetering, zoals een verbouwing. Dit zijn investeringen, waar investeringsaftrek voor kan worden geclaimd. Investeringen worden afgeschreven in minimaal 5 jaar. Verbouwingen worden meestal over een wat langere periode afgeschreven (vaak 10 jaar). Als het huurcontract afgesloten is voor 5 jaar, is ook verdedigbaar dat er in 5 jaar wordt afgeschreven.

Kosten van inrichting (zoals meubels ed) > € 450 zijn ook investeringen waarop wordt afgeschreven en investeringsaftrek van toepassing is.

Let er bij de investeringsaftrek nog wel op dat deze begrensd is tot een bedrag van € 309.693 (in 2015). Als het bedrijfspand wordt gekocht in plaats van gehuurd zou je wel eens boven deze grens uit kunnen komen. Probeer het dan zo te regelen (als dat mogelijk is) om de investeringen zoveel mogelijk in het daaropvolgende jaar te doen zodat je onder de grens blijft. Plan sowieso altijd de investeringen zodanig dat optimaal van de investeringsaftrek gebruik wordt gemaakt. De maximale aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag. Er moet dan voor minimaal € 2.300 en maximaal voor € 55.745 worden geïnvesteerd. Vervolgens loopt de aftrek in schalen tot zogezegd € 309.693.

Gaat u dus op korte termijn verhuizen of bent u net verhuisd neem dan contact met ons op om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de fiscale spelregels.