Actualiteiten2016-10-17T10:34:44+00:00

Actualiteiten

Besteding geleend geld aan eigen woning

10 January 2019|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als een eigenwoningschuld. De betaalde rente over een eigenwoningschuld is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om een lening als […]

Te late inkeer

10 January 2019|Rubriek: Formeel recht|

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn […]

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10 January 2019|Rubriek: Formeel recht|

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen wordt door de Belastingdienst in een verliesbeschikking vastgesteld. De verrekening van een verlies […]

Winst bij verkoop grond belast

10 January 2019|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden. Daartoe wordt gerekend het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer […]

Nieuw beleidsbesluit vouchers

4 January 2019|Rubriek: Omzetbelasting|

In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris nieuwe beleidsregels voor vouchers gepubliceerd in een besluit. Het nieuwe besluit vervangt eerdere besluiten die betrekking hebben op de artikelen […]

Zwarte lijst laagbelastende landen

4 January 2019|Rubriek: Internationaal|

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat 21 landen en is gepubliceerd in de Staatscourant. Naast de vijf landen van de zwarte lijst van de […]

Wijzigingen loonbelasting

4 January 2019|Rubriek: Loonbelasting|

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage […]

Tarieven en heffingskortingen 2019

4 January 2019|Rubriek: Loonbelasting|

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot AOW-leeftijd tarief AOW-gerechtigde € 0 t/m € 20.384 36,65% 18,75% € 20.385 t/m € […]

Aftrekposten ondernemers 2019

4 January 2019|Rubriek: Ondernemingswinst|

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. OndernemersaftrekEen ondernemer […]

Investeringsaftrek 2019

4 January 2019|Rubriek: Ondernemingswinst|

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA) […]