Actualiteiten2016-10-17T10:34:44+01:00

Actualiteiten

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

23 January 2020|Rubriek: Subsidies|

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart is €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers in het mkb voor zaken als het oprichten van een […]

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

23 January 2020|Rubriek: Sociale verzekeringen|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot 125% […]

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

23 January 2020|Rubriek: Loonbelasting|

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat is het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare […]

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

16 January 2020|Rubriek: Loonbelasting|

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de veronderstelling […]

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16 January 2020|Rubriek: Agro|

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. […]

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

16 January 2020|Rubriek: Sociale verzekeringen|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is […]

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

9 January 2020|Rubriek: Sociale verzekeringen|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen […]

Gebruikelijk loon 2020

8 January 2020|Rubriek: Loonbelasting|

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de […]

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

3 January 2020|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van […]

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

3 January 2020|Rubriek: Loonbelasting|

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot AOW-leeftijd tarief AOW-gerechtigde € 0 t/m € […]