Actualiteiten2016-10-17T10:34:44+01:00

Actualiteiten

NOW-regeling op 6 april van start

1 April 2020|Rubriek: Corona update|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De NOW is bedoeld voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% […]

Noodloket voor ondernemers is geopend

28 March 2020|Rubriek: Corona update|

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, het zogenaamde noodloket, opengesteld. Dat betekent dat ondernemers aanvragen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 nu […]

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

28 March 2020|Rubriek: Corona update|

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van start. De regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers en zzp'ers. De regeling wordt […]

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

26 March 2020|Rubriek: Omzetbelasting|

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of te verrichten met omzetbelasting belaste […]

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

26 March 2020|Rubriek: Formeel recht|

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist. Een feit, dat de inspecteur bekend was of had kunnen […]

Banken verlenen uitstel van betaling

20 March 2020|Rubriek: Corona update|

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag tot € 2,5 miljoen uitstel van betaling. Bedrijven krijgen automatisch zes maanden uitstel van […]

Ontslag op staande voet

19 March 2020|Rubriek: Arbeidsrecht|

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden. De opzegging om een dringende reden moet zo spoedig mogelijk worden gedaan nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan. Voor het […]

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

19 March 2020|Rubriek: Autobelastingen|

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het belang is groot, omdat voor gebruikte auto’s de bpm lager is dan voor nieuwe auto’s. Een nieuwe auto is een auto die na de […]

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

19 March 2020|Rubriek: Omzetbelasting|

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de woning. Dat volgt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Het voor de aftrek van voorbelasting […]

Rechtspraak gesloten tot 6 april

19 March 2020|Rubriek: Algemeen|

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Alleen zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven gaan door. Publiek is niet […]