Actualiteiten 2016-10-17T10:34:44+00:00

Actualiteiten

Extra kosten kleding en beddengoed

17 November 2017|Rubriek: Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten van medische behandeling gaat het om kosten voor extra gezinshulp, op medisch voorschrift gehouden diëten en kosten van extra kleding en […]

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

17 November 2017|Rubriek: Ondernemingswinst|

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kan ten laste van zijn winst toevoegen aan zijn oudedagsreserve. Om aan de oudedagsreserve te mogen toevoegen moet de ondernemer aan het […]

Kabinetsreactie op Paradise Papers

17 November 2017|Rubriek: Internationaal|

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de aanpak van belastingontwijking en de rulingpraktijk. De staatssecretaris laat weten dat het kabinet een […]

Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

17 November 2017|Rubriek: Dividendbelasting|

De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven waarmee over de dividendbelasting is gesproken en wat de uitkomsten van die gesprekken zijn. In zijn brief benadrukt de premier het belang van […]

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

17 November 2017|Rubriek: Civiel recht|

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in behandeling. Tijdens de behandeling daarvan heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd een brief aan de Kamer te sturen over een […]

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

9 November 2017|Rubriek: Loonbelasting|

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. De vraag in een procedure was of bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon rekening gehouden moet worden met een van de bv […]

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

9 November 2017|Rubriek: Sociale verzekeringen|

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en vanaf 2022 afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De verhoging op basis van de resterende […]

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

9 November 2017|Rubriek: Loonbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de nota van wijziging is een aantal punten uit het regeerakkoord verwerkt. Het gaat om maatregelen die per 1 januari 2018 in werking moeten treden […]

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

2 November 2017|Rubriek: Loonbelasting|

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd. In de nota worden vragen van de verschillende fracties beantwoord. Er […]

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

2 November 2017|Rubriek: Inkomstenbelasting|

De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting voor zover de uitgaven een zekere inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Uitgaven ter voorkoming van ziekten vallen in de regel niet onder de […]