Actualiteiten2016-10-17T10:34:44+00:00

Actualiteiten

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13 March 2019|Rubriek: Internationaal|

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal […]

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13 March 2019|Rubriek: Successiewet|

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen eenmalig een schenking van maximaal € 102.010 […]

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13 March 2019|Rubriek: Onroerende zaken|

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen bevatten altijd in box 1 in plaats van in box 3 te […]

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

6 March 2019|Rubriek: Loonbelasting|

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter […]

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

6 March 2019|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv. Momenteel worden bovenmatige leningen bestreden door ze aan te […]

Tot 1.000 km is een auto nieuw

6 March 2019|Rubriek: Autobelastingen|

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Wel geldt voor een gebruikte auto dat de verschuldigde bpm lager is omdat rekening wordt […]

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28 February 2019|Rubriek: Sociale verzekeringen|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geĆÆnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder akkoord uit de Europese Unie stapt. Een […]

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28 February 2019|Rubriek: Toeslagen|

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van […]

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28 February 2019|Rubriek: Arbeidsrecht|

Bij de beĆ«indiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als er een gelijkwaardige […]

Forensenbelasting

20 February 2019|Rubriek: Overige heffingen|

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin.Wanneer een […]