Actualiteiten 2016-10-17T10:34:44+00:00

Actualiteiten

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

12 July 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen […]

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

12 July 2018|Rubriek: Autobelastingen|

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al meerdere arresten gewezen. Zo staat de omstandigheid dat een auto in het buitenland is geregistreerd voordat deze in Nederland werd geregistreerd er […]

Jeugd-LIV

12 July 2018|Rubriek: Loonbelasting|

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie voorwaarden: de werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen; de werknemer was op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 […]

Vliegbelasting

12 July 2018|Rubriek: Overige heffingen|

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen zwaarder worden belast. Onderdeel van deze verschuiving is het heffen van belasting op vliegverkeer. […]

Evaluatie EIA

5 July 2018|Rubriek: Ondernemingswinst|

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding […]

Uitbreiding geboorteverlof partner

5 July 2018|Rubriek: Arbeidsrecht|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel krijgen partners na de geboorte van een kind vijf in plaats van twee dagen […]

Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

5 July 2018|Rubriek: Loonbelasting|

De fiscale en arbeidsrechtelijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) blijft de overheid bezighouden. De doelstelling van de wetgever is om ondernemers de vrijheid te geven om ondernemer te zijn doch ongewenste constructies die de […]

Grensoverschrijdende constructies

5 July 2018|Rubriek: Algemeen|

In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste maatregel genomen. Met ingang van 1 juli 2020 worden adviseurs, zoals belastingadviseurs en accountants, […]

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

28 June 2018|Rubriek: Sociale verzekeringen|

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog. Het gaat onder meer om de bijstandsuitkeringen, de […]

Twee appartementen samen één eigen woning?

28 June 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Een belastingplichtige kan […]