Actualiteiten 2016-10-17T10:34:44+00:00

Actualiteiten

Overtreding geheimhoudingsbeding

11 January 2018|Rubriek: Arbeidsrecht|

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst aan derden mededeling te doen van zaken […]

Asbestsanering monumentenpand

11 January 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid is beperkt tot de kosten die gemaakt worden om het pand in bruikbare staat te herstellen of […]

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

4 January 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 € 20.142 36,55% 18,65% € 20.142 € 33.994 40,85% 22,95% € 33.994 € 68.507 40,85% 40,85% € 68.507 51,95% 51,95%Voor […]

Wijzigingen inkomstenbelasting

4 January 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt in 2018 0,70% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%. Aftrek van […]

Investeringsaftrek 2018

4 January 2018|Rubriek: Ondernemingswinst|

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA) […]

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

4 January 2018|Rubriek: Ondernemingswinst|

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.775. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. OndernemersaftrekEen ondernemer […]

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

4 January 2018|Rubriek: Subsidies|

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst […]

Bedragen kindregelingen 2018

4 January 2018|Rubriek: Toeslagen|

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 198,38 6 t/m 11 jaar € 240,89 12 t/m 17 jaar € 283,40 KinderopvangDe maximum uurprijzen […]

Wijzigingen loonbelasting 2018

4 January 2018|Rubriek: Loonbelasting|

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,35 per maaltijd. Voor huisvesting en […]

Onderzoek naar IKEA-rulings

21 December 2017|Rubriek: Internationaal|

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft gemaakt met IKEA. De aanleiding voor dit onderzoek is dat deze afspraken verboden staatssteun inhouden doordat IKEA wordt bevoordeeld ten opzichte […]