Actualiteiten 2016-10-17T10:34:44+00:00

Actualiteiten

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

22 March 2018|Rubriek: Civiel recht|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van de evaluatie kondigt de minister aan dat hij in de loop van […]

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

22 March 2018|Rubriek: Loonbelasting|

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak invoeren. De staatssecretaris denkt aan een regeling die vergelijkbaar is met de bijtelling voor een auto van de zaak. Volgens […]

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

22 March 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en belastingadviseurs erop gewezen dat maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen niet gunstig zijn voor het mkb. Gedoeld wordt op maatregelen die de […]

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

15 March 2018|Rubriek: Sociale verzekeringen|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft op 17 oktober 2017 een ministeriële regeling aangekondigd, maar tot op heden is deze regeling nog […]

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

15 March 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Wat onder aanhorigheden moet worden begrepen staat […]

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

15 March 2018|Rubriek: Overige heffingen|

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij overschrijding van de parkeertijd kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. De parkeerder moet de […]

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

9 March 2018|Rubriek: Loonbelasting|

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de werkgever ervoor kiezen om bepaalde zaken voor zijn rekening ter hand te stellen aan de werknemers. […]

Arbeids- of stageovereenkomst?

8 March 2018|Rubriek: Arbeidsrecht|

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak ook aanwezig in een stageovereenkomst. Er wordt arbeid verricht, er is een gezagsverhouding en er […]

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

8 March 2018|Rubriek: Omzetbelasting|

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Een hamerstuk is een wetsvoorstel waarover niemand tijdens een plenaire vergadering het woord wenst te voeren en dat zonder stemming wordt […]

Onzakelijke lening

8 March 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige voorwaarden is verstrekt dat een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou accepteren. De beoordeling van de zakelijkheid […]