Cramer AccountantsSinds jaar en dag kan een directeur groot aandeelhouder pensioen in zijn eigen BV opbouwen. De afgelopen jaren zijn de (fiscale) voordelen hiervan aanzienlijk afgenomen. Onder bepaalde omstandigheden zoals echtscheiding kan (de verdeling van) het pensioen in eigen beheer tot ernstige problemen leiden. De vaak forse verschillen tussen de fiscale en commerciële waarde leiden bijvoorbeeld ook tot discussies over de (on)mogelijkheden voor het uitkeren van dividend.

Na een aantal keren uitstel heeft de staatssecretaris van Financiën recent een langverwachte notitie bekend gemaakt over zijn visie op het pensioen in eigen beheer. Helaas is hij niet veel verder gekomen dan twee “mogelijke oplossingsrichtingen”.

De twee mogelijke oplossingen zijn de invoering van een oudedagbestemmingsreserve en invoering van oudedag sparen in eigen beheer. De laatste variant heeft kenmerken van een beschikbare premieregeling met een vast oprentingspercentage. Hierbij wordt het probleem van het grote verschil tussen de commerciële en fiscale waardering opgelost. De staatssecretaris geeft dan ook de voorkeur aan deze variant.

Hoewel de aangedragen richtingen een oplossing kunnen bieden voor de toekomst doen de problemen bij pensioen in eigen beheer zich juist voor bij de bestaande gevallen. Hier zal overgangsrecht tot een oplossing moeten leiden. En laat hij nou net aan dit zo belangrijke issue, waar thans in de praktijk tegenaan wordt gelopen, maar weinig aandacht besteden. Door onze beroepsorganisatie wordt er bijvoorbeeld nadrukkelijk voor gepleit om de mogelijkheid op te nemen zonder heffing van loonbelasting af te kunnen zien van de opgebouwde pensioenrechten. Vooralsnog een gemiste kans..

Hoewel de streefdatum van invoering 1 januari 2016 is, geeft de staatssecretaris aan dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Dit soort termen geven niet de indruk dat we snel zullen weten waar we aan toe zijn….