De Eerste Kamer heeft onlangs het voorstel tot wetswijziging van het huwelijksvermogensrecht aangenomen. Dit betekent dat iedere relatie nu alleen kan ontstaan uit ware liefde en niet uit winstbejag. Ieder behoudt bij het aangaan van een relatie zijn eigen vermogen, tenzij er bepaald is dat er wél sprake is van een (gedeeltelijke) gemeenschap. Voorheen ontstond er van rechtswege een (huwelijks)gemeenschap, ténzij er huwelijkse voorwaarden werden opgesteld.

In januari heeft Rechtbank Limburg uitspraak gedaan in een echtscheidingszaak onder het oude recht, die ik graag met u wil delen.

Echtscheiding en ‘De minimis non curat preator’ (met kleinigheden houdt de rechter zich niet bezig), of toch wel? Hoofdprijs: Franse Bulldog!

Partijen vochten elkaar, via de (te) zeer toegewijde advocaten, de tent uit. Er waren gelukkig geen kinderen in het spel. Uiteindelijk draaide de kern om een beheersregeling ten aanzien van [naam hond]….. (In de uitspraak wordt zelfs de naam van de hond geanonimiseerd!)

De uitspraak bevat zeer vermakelijke én vermanende woorden van de Rechtbank. De feiten: Na acht jaar is de relatie op ‘weinig verheffende wijze geëindigd’. Mevrouw verlaat het huis met enkel een reiskoffertje, met daarin enkel persoonlijke spullen, zo stelt zij. Alle overige goederen blijven achter in de woning. Zo blijft ook [naam hond] in de woning achter. De vorderingen over en weer: 13 van de vrouw tegen 8 van de man. Het geschil bevat zelfs, onder punt 5 van de vorderingen van mevrouw, een primaire en subsidiaire eis ten aanzien van [naam hond]. De advocaten hebben duidelijk hun huiswerk gedaan.

Bij de Beoordeling van het geschil begint het vuurwerk. ‘De minimis non curat preator’. De taak van de advocaat is de emoties van partijen te kanaliseren, het geschil terug te brengen tot aanvaardbare proporties en pas daarna te presenteren aan de rechter. Geen ‘flauwigheidjes’ maar met kracht van argumenten met het oog op haalbaarheid. Een kort geding is niet de geëigende procedure om beslissingen ten gronde af te dwingen lezen. Alle vorderingen worden afgewezen, behalve dat [naam hond] als een goed wordt bestempeld waar een voorlopige beheersregeling voor vastgesteld kan worden. Met een leeftijd van drie jaren heeft [naam hond] het grootste gedeelte van zijn hondenleven nog voor de boeg en is het onverdeeld laten tot aan zijn dood een aantrekkelijk perspectief. …….. over de belangen van [naam hond] heeft niemand zich in deze procedure echt uitgelaten. Het ras wordt omschreven als aanhankelijk, vaak vrolijk en bepaald gesteld op goed gezelschap. Voor [naam hond] moet de scheiding van zijn baasjes dan ook een hard gelag zijn geweest, maar hij is een doorzetter die graag alles naar zijn hand zet. Dat verlangt duidelijke regels! De vastgestelde voorlopige beheersregeling zal ingaan op zondag 22 januari 2017 om 18:00!

Wat een hondenleven! ‘Bezint eer ge begint’ bij de aanschaf van een huisdier en maak dan ook meteen afspraken in geval van scheiding. Met name afspraken over de belangrijke(re) zaken in het leven. Laat u goed adviseren voordat u het nieuwe huwelijksvermogensrecht induikt! Neem gerust contact op met een van onze experts.