Rond deze tijd vallen de WOZ beschikkingen weer in de bus. De WOZ waarde van uw woning is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het eigen woning forfait voor de inkomstenbelasting
  • Waterschapsheffingen
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting
  • Box 3 heffing

In de meeste gevallen bent u gebaat bij een zo laag mogelijke WOZ waarde omdat dit tot een lagere belastingaanslag leidt.

Als u een hypotheek heeft en hierop af wil lossen kan een lagere WOZ waarde van belang zijn om meer boetevrij af te mogen lossen als uw bank dit toestaat.

Soms is juiste een hogere WOZ waarde voordelig als u bijvoorbeeld uw woning wenst te verkopen of als u een lagere hypotheekrente wil betalen aan de bank. Minder bekend is dat onder omstandigheden gemeenten de WOZ waarde op verzoek ook naar boven bij kunnen stellen!

Wacht niet te lang met actie te nemen want binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking moet er bezwaar worden aangetekend tegen de WOZ beschikking. Ook is minder bekend dat soms ook buiten de termijn mogelijkheden bestaan om de hoogte van de WOZ beschikking ter discussie te stellen.

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft of bijstand zoekt voor het aantekenen van bezwaar tegen uw WOZ beschikking! Wij hebben de nodige succesvolle ervaring hiermee.