Er zijn een aantal ondernemingen die met enige regelmaat (hoge) kosten van onderzoek en ontwikkeling hebben. Als deze kosten rechtstreeks ten laste van de winst- en verliesrekening worden gebracht heeft dit een negatief effect op het resultaat. Een laag resultaat heeft het voordeel dat er weinig (of geen) belasting betaald hoeft te worden. De andere kant van de medaille is dat men niet graag een laag resultaat aan de bank wil laten zien, zeker als er financieringsbehoefte is. Ook als de onderneming in de verkoop komt te staan is een laag resultaat ongunstig.

Er wordt ons daarom nog wel eens de vraag gesteld of deze kosten niet geactiveerd kunnen worden. Of dit kan hangt van een aantal factoren af. Als de onderneming de volgende punten kan aantonen is activering mogelijk, en zelfs verplicht:

  • Technische uitvoerbaarheid kan voltooid worden;
  • Het vermogen om het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen;
  • Het immaterieel actief zal waarschijnlijk toekomstige voordelen generen;
  • Beschikbaarheid van adequate middelen om de ontwikkeling te voltooien;
  • Vermogen om de uitgaven gedurende de ontwikkeling betrouwbaar vast te stellen.

Ik merk hierbij nog op dat als kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd er tevens een wettelijke reserve voor dit bedrag gevormd moet worden. Er mogen geen dividenduitkeringen plaatsvinden uit een wettelijke reserve.

Tenslotte dienen de geactiveerde kosten afgeschreven te worden vanaf het moment dat het actief gereed is voor ingebruikname  en moeten in ten hoogste 5 jaar worden afgeschreven.

Als u twijfelt of uw kosten van onderzoek en ontwikkeling kwalificeren als kosten die geactiveerd kunnen worden neem dan gerust contact met ons op.