Indien u 1 of meerder BV’s bezit heeft u ook vaak een rekening-courantverhouding met uw B.V.(‘s). Deze rekening-courantverhouding ontstaat als u privé betalingen via uw zakelijke rekening of zakelijke betalingen via uw privérekening hebt gedaan. Ook kan het zijn dat u niet exact het nettosalaris uitbetaald dat u van de B.V. tegoed hebt. Deze bedragen worden doorlopend met elkaar verrekend.

De belastingdienst heeft goedgekeurd dat bij bedragen tot € 17.500 geen rente hoeft te worden berekend. Dit geldt alleen voor bedragen die u opneemt van of overmaakt naar de rekening-courant. Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500 op de rekening-courant staan. Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele bedrag rente worden berekend. Dat is fiscaal ongunstig, omdat deze rente in uw B.V. belast is (tegen 20 of 25%) en in privé niet aftrekbaar.

Nu kan het voorkomen dat u naast uw salaris wat extra geld nodig hebt in privé. U kunt er dan voor kiezen om een dividenduitkering te doen, mits door deze dividenduitkering de continuïteit van uw onderneming niet in het geding komt. Deze dividenduitkering is belast tegen 25%. Een andere, en goedkopere mogelijkheid is het laten afstempelen van uw aandelenkapitaal.  Hoe werkt dat? U heeft in het verleden waarschijnlijk € 18.000 (of in het verleden € 18.151 of Hfl 40.000) aandelenkapitaal in uw B.V. gestort. Nu kan dit aandelenkapitaal worden afgestempeld naar bijvoorbeeld € 1.  Het verschil tussen het destijds gestorte aandelenkapitaal, zeg € 18.000 en het afgestempelde kapitaal, zeg € 1, zijnde € 17.999 kunt u naar uw privérekening overmaken. Ook kunt u dit bedrag ten gunste van de rekening-courant boeken als deze is opgelopen. Voor de afstempeling zult u wel naar de notaris moeten.

Overigens mag ook door het afstempelen van aandelen de continuïteit van uw onderneming niet in het geding komen.

Wilt u weten of dit ook voor u mogelijk is neem dan gerust contact met ons op.