Uit onderzoek is gebleken dat er een kentering zit in de manier van belonen van medewerkers. Waar voorheen met name leeftijd bepaalde hoeveel men verdiende, wordt nu veel meer gekeken naar de competentie van de medewerker. Het leek mij eerlijkheidshalve wat achterhaald. De medewerkers maken tenslotte het bedrijf!

 

Het is een uitstekende manier om een gezond bedrijf te creëren met een prettige werksfeer. Dit vergt zeker een inspanning. Welke competenties zijn belangrijk voor het uitoefenen van een functie? Hoe kan je vervolgens per competentie de targets vaststellen? Allemaal vragen die van te voren beantwoord moeten zijn.

 

Als dat per functie helder is, is het tijd om met de medewerkers rond de tafel te gaan zitten voor een planningsgesprek. Hoe krijg je medewerkers enthousiast? Door ze zelf beslissingsbevoegdheid te geven in het vaststellen van de targets. Dit is wel een uitdaging! Waar een werknemer geneigd is om de doelen wat lager vast te stellen, is het voor jou als werkgever een uitdaging om deze niet te hoog vast te stellen. Onrealistische doelen zullen niet motiverend werken. Daarnaast moeten de doelen meetbaar zijn. “Nog beter je best doen” mag dus geen doel zijn…

 

Gedurende het jaar is het natuurlijk verstandig om van tijd tot tijd stil te staan bij de voortgang van de medewerkers. Hoever staan we? Wat moeten we nog doen? Aan het einde van het jaar is het tijd om te beoordelen. Als het goed is moet het resultaat geen verrassing zijn voor de medewerker! Is dat wel het geval? Dan hebben jullie wat te bespreken tijdens het eerst volgende planningsgesprek…..