Tot deze week was het altijd een grijs gebied of giften die door de eigen BV worden gedaan, maar die eigenlijk ingegeven zijn door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder, wel aftrekbaar zijn bij de BV.

Het gevaar bestond namelijk, dat gezien het verband van de gift met de persoonlijke behoefte van de aandeelhouder, de giften die door de BV zijn gedaan, door de belastingdienst als een uitdeling zouden kwalificeren en daardoor van aftrek uitgesloten zouden zijn.

De staatssecretaris heeft in een zeer recent besluit aangegeven dat hij het niet passend vindt om gelet op het doel en strekking van de giftenaftrek deze aftrek bij de BV te weigeren. Eindelijk duidelijkheid en rechtvaardigheid!

Afhankelijk van onder andere de omvang van de giften, uw inkomen in privé en het resultaat van uw BV kan er naar een optimale fiscale aftrek van de giften worden toegerekend.

Hoofddoel van de gift is natuurlijk de ondersteuning van de betreffende goede doelen organisatie. Maar het is natuurlijk erg prettig als u, of uw BV, van de fiscus een zo groot mogelijk deel van de gift weer terugkrijgt! Des te meer is er weer voor u zelf te besteden, of er is nog meer beschikbaar voor het goede doel!

Bent u ook benieuwd naar het realiseren van een zo groot mogelijk fiscaal voordeel van uw giften, in privé of in uw BV, of een combinatie hiervan? Neem dan contact met ons op en wij rekenen het u voor!

En voor de meer vermogenden, die nog géén BV hebben, een extra reden om hier eens naar te kijken………….want die BV ging u wellicht toch al oprichten om de box 3 heffing te minimaliseren……