Help mijn werknemer is ziek! Het kost al genoeg geld, dus als we kunnen besparen dan moeten we dat zeker bekijken! Hij/zij heeft een auto van de zaak, dus wat zijn daar de mogelijkheden om de kosten te drukken?

Deze vraag is niet te beantwoorden, zonder de arbeidsovereenkomst goed door te nemen. Een belangrijke vraag is, of hij de auto ook voor privédoeleinden mag gebruiken. Als dat het geval is, dan hebben we al snel te maken met het feit dat de auto wordt beschouwd als secundaire arbeidsvoorwaarde. In dat geval kan de auto niet zomaar worden teruggevraagd.

Als je toch besluit om de auto terug te vragen, dan dient de werknemer gecompenseerd te worden voor het verlies van de auto. De hoogte kan worden bepaald aan de hand van bijvoorbeeld de kosten van openbaar vervoer of 25% van de cataloguswaarde van de auto.

Hoe kan dat worden voorkomen? Door vooraf duidelijke afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst.

Door bijvoorbeeld een verbod te stellen op het privé gebruik, maakt dat er geen sprake is van bevoordeling van de werknemer. Er bestaat daarom dan ook geen secundaire arbeidsvoorwaarde. Terugvragen van de auto is dan geen enkel probleem. De werknemer hoeft dan ook niet te worden gecompenseerd.

Een verbod op privé gebruik is wel heel rigoureus. Een werknemer krijgt namelijk zo’n auto vaak ook voor privédoeleinden ter beschikking. Ook dan is het mogelijk om de auto buiten de secundaire arbeidsvoorwaarde te houden. Er dienen dan vooraf duidelijke afspraken gemaakt te worden. Neem bij twijfel contact met ons op. Na ondertekening kan dit namelijk niet altijd meer worden gewijzigd!