Houdt uw rekening-courant onder de € 17.500

Indien u 1 of meerder BV’s bezit heeft u ook vaak een rekening-courantverhouding met uw B.V.(‘s). Deze rekening-courantverhouding ontstaat als u privé betalingen via uw zakelijke rekening of zakelijke betalingen via uw privérekening hebt gedaan. Ook kan het zijn dat u niet exact het nettosalaris uitbetaald dat u van de B.V. tegoed hebt. Deze bedragen […]