Heeft u ‘m al ontvangen? De Aanslag gemeentelijke belastingen 2017? Deze is eind februari weer verstuurd door de gemeenten. En? Geschrokken? Of juist blij verrast? De vastgestelde waarde van uw woning (WOZ-beschikking) bepaalt het grootste deel van de gemeentelijke aanslag. Dit is de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarnaast heft de gemeente de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Maar wist u dat deze vastgestelde waarde van uw woning ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld:

  • Waterschapsbelasting
  • Box 3 belasting
  • Erfbelasting
  • Aanvraag van een (nieuwe) hypotheek?

Het is daarom heel belangrijk dat de waardering door de gemeente van uw woning(en) goed gebeurt en klopt! Over een te hoge waardering van € 10.000 betaalt u zo maar € 2.000 te veel erfbelasting. Ik zeg het u: € 2.000!

En ook voor de meer gangbare, hierboven genoemde, belastingen betaalt u zo maar honderden euro’s te veel!

Een onjuiste waardering kan komen doordat de berekende oppervlakte van het huis niet klopt, doordat de slechte staat van onderhoud niet is meegewogen, of omdat de gehanteerde referentiewoningen niet vergelijkbaar zijn. Maar ook geluidsoverlast, verkeershinder, uitzicht op een begraafplaats kunnen de werkelijke waarde drukken!

Laat uw ‘aanslag gemeentelijke belastingen 2017’ vrijblijvend door ons beoordelen en wij maken een inschatting of bezwaar maken zinvol is! Zo ja, dan maken wij voor u bezwaar. Dit moet uiterlijk vóór 11 april 2017 bij de gemeente gedaan zijn.

Bent u erfgenaam en heeft u een woning geërfd? En is de verkoopopbrengst minder dan de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunnen wij op elk moment in de tijd alsnog voor u een bezwaar indienen en te veel betaalde erfbelasting terugvragen!

Ook bij dit onderwerp helpt Cramer Accountants en Belastingadviseurs u graag.