Belastingvrij schenken voor de Eigen woning in 2017 of toch nog een deel in 2016?

De spelregels in het kort.

Vanaf 1 januari 2017 is het weer mogelijk om een belastingvrije verhoogde schenking bestemd voor de eigen woning te doen van maximaal € 100.000 aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar.

Let wel goed op! Heeft u bij een schenking aan een kind al eens eerder de verhoogde vrijstelling bestemd voor de eigen woning toegepast? En vond deze schenking plaats tussen 2010 tot en met 2014? Dan kunt u in 2017 géén gebruik maken van de verhoogde vrijstelling!

Als deze eerdere schenking van de verhoogde vrijstelling in 2015 of 2016 plaats vond dan kunt u slechts maximaal belastingvrij schenken tot een bedrag van € 46.984 in 2017 voor de eigen woning!

Nog belangrijker! Heeft u al eens een verhoogde schenking gedaan vóór 2010? Dan moet u in 2016 een bedrag van € 27.570 schenken om ook een aanvulling te kunnen doen in 2017 van maximaal € 46.984! Anders resteert slechts een bedrag van € 27.567 belastingvrij. Dat zou jammer zijn.

Als u dus overweegt om in 2017 een dergelijke schenking (aan een kind) te gaan doen neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om in 2016 zo nodig nog actie te ondernemen.

Weet hoe het zit! Voor de echte zekerheid kunnen wij u op de juiste wijze adviseren.